ANKIETA WERYFIKACYJNA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2023

Szanowni Państwo,

niniejsza ankieta służy do zbierania i aktualizowania danych o organizacjach pozarządowych i innych podmiotach działających w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Miasta Szczecin w ramach realizacji zapisów Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podane przez Państwa informacje stanowią minimalny standard jawności działań  i umieszczone zostaną w ogólnodostępnej bazie danych administrowanej przez Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin na stronie www.szczecin.pl/bdo

 

Adres siedziby
Adres do korespondencji
Dane kontaktowe
Jednostki terenowe
NazwaAdresKontakt
Aktualny skład władz organizacji
Zarząd
Imię i Nazwisko*Funkcja*
Komisja rewizyjna
Imię i NazwiskoFunkcja
*w przypadku fundacji proszę wpisać Radę Fundacji

INFORMACJE SĄ PODAWANE NA PODSTAWIE § 4 UST. 1 PKT. 14) ZAŁĄCZNIKA DO UCHWAŁY NR XLIV/1243/22 RADY MIASTA SZCZECIN Z DNIA 22 LISTOPADA 2022 R. W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO SZCZECIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK.

INFORMACJE ZAWARTE W ANKIECIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE (PRZETWARZANE, PUBLIKOWANE, UDOSTĘPNIANE) W RAMACH ADMINISTROWANEJ PRZEZ BIURO DIALOGU OBYWATELSKIEGO BAZY DANYCH O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA SZCZECIN.

Podstawa prawna:
Art. 40b ust 1 pkt 1-3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2020 poz. 2261) oraz Art. 4 ust. 5 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599).